Művészeti és médiafotográfus képzés

photo-256888_960_720
A képzésről:
Olyan kreatív gondolkodású fotográfus, designer, aki magas gondolati és esztétikai színvonalon
végez a kortárs trendeknek és piaci elvárásoknak megfelelő alkalmazott és autonóm fotográfiai,
mozgóképi, valamint multimediális munkát. Fotografál, mozgóképet készít, képfeldolgozást,
nyomdai előkészítést végez, webes felhasználásra tervez. Folyamatosan keresi a szakma
technikai változásaiban rejlő új megoldásokat. Érzékenyen reagál a kor kihívásaira, tervezői
gondolkodásmóddal alkot, képi üzeneteket fogalmaz meg. Figyelembe veszi a fotóhoz, és más
vizuális médiumokhoz kapcsolódó különböző értelmezések filozófiai, szociológiai, művészeti
aspektusait. Összehangolja a technológia hagyományában és újdonságaiban rejlő lehetőségeket
saját alkotói elképzeléseivel. A művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai,
művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.
Betöltés…“>