Elérhetőségek: 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6. OM: 203052 Tel.: 62/547-160 E-mail: epki@vedres.sulinet.hu

Dolgozóink

Tantestület

Név

Mail cím:

@vedres.sulinet.hu

Munkakör, osztályfőnökség, tanított tárgyak

Asztalos László rendszergazda

rendszergazda, informatika

Bálint Ágnes balint.agnes

tanár; a humán munkaközösség vezetője; irodalom, magyar nyelv, történelem

Bálint Gáborné balint.gaborne

tanár; a 10.B osztályfőnöke; rajz és vizuális kultúra, szabadkézi rajz, ábrázoló geometria

Bálint Istvánné balint.istvanne

tanár; a természettudományi munkaközösség vezetője; matematika, fizika

Bende László bende.laszlo

tanár; kitűzés

Beszeda Gáspár beszeda.gaspar

tanár; történelem

Boróczy Kornél boroczy.kornel

tanár; a 12.B osztályfőnöke; angol nyelv, történelem

Brlás Pál brlas.pal

tanár; szakmai gyakorlat

Deák Attila deak.attila

címzetes igazgató; ábrázoló geometria

Frank Rózsa frank.rozsa

tanár; építészettörténet, magasépítéstan, műszaki ábrázolás, építési ismeretek, építészeti rajz

Gera István gera.istvan

szakoktató; szakmai gyakorlat

Gottl Elza gottl.elza

tanár; biológia

Hodács Andrea hodacs.andrea

szabadidő-szervező tanár

Dr. Karsainé Kovács Veronika kovacs.veronika

tanár; földrajz, etika

Kerepes Leila kerepes.leila

iskolapszichológus

Kocsisné Drobni Erika drobni.erika

tanár; a 9. NY osztályfőnöke; angol és német nyelv

Kormányos Zoltán kormanyos.zoltan

tanár; testnevelés

Könyves Zoltánné konyves.zoltanne

tanár; magyar nyelv, angol nyelv, szakmai idegen nyelv

Kutas Beáta kutas.beata

tanár; a 11.A osztályfőnöke; informatika, matematika

Lajkó Ferenc lajko.ferenc

szakoktató; szakmai gyakorlat

Matos Mária matos.maria

tanár; az osztályfőnöki munkaközösség vezetője; német nyelv, magyar nyelv, szakmai idegen nyelv

Mazán Katalin mazan.katalin

tanár, angol

Medgyesi László medgyesi.laszlo

tanár; statika

Nagy János Miklós igazgato

tagintézményvezető; testnevelés

Pető Tibor peto.tibor

tanár; matematika, fizika

Petri Gergő petri.gergo

tanár; a műszaki munkaközösség vezetője; műszaki rajz, CAD, műszaki ábrázolás, ábrázoló geometria, szakmai informatika

Polgárné Asztalos Judit gyakoktvez

tanár; gyakorlatioktatás-vezető

Recktenwald Edit recktenwald.edit

tanár; a 9.A osztályfőnöke; német nyelv, irodalom, magyar nyelv, kommunikáció

Rideg László rideg.laszlo

tanár; a 10.A osztályfőnöke; irodalom, magyar nyelv, történelem ; a diákönkormányzat vezetője

Schmidt Zsuzsanna schmidt.zsuzsanna

könyvtáros tanár

Schunckné Jánó Judit jano.judit

tanár; a 11.B osztályfőnöke; irodalom, magyar nyelv, angol nyelv

Szabóné Tolnai Zsuzsanna tolnai.zsuzsa

tanár; a 14. A osztályfőnöke; magasépítéstan, építészeti rajz, építésszervezés, építési alapismeretek

Szabó Péter szabo.peter

tanár; testnevelés

Tamás Attila tamas.attila

tanár; statika, szilárdságtan, vasbeton-szerkezetek

Tornyainé Gerhát Ágnes gerhat.agnes

tanár; német nyelv, irodalom, magyar nyelv

Tóth Zoltán toth.zoltan

tagintézményvezető-helyettes; irodalom, magyar nyelv, német nyelv

Tritz Árpád tritz.arpad

tanár; 12.A osztályfőnöke; matematika, fizika

 

Technikai dolgozók

Név

 Mailcím:

@vedres.sulinet.hu

Munkakör

Bánffi Brigitta

banffi.brigitta

ügyviteli dolgozó

Dr. Czenéné Balázs Márta  

munkaügyi előadó

Fodor Éva  

hivatalsegéd

Frányó István

gondnok

gondnok

Kocsis Gábor  

udvaros

Laskai Erika  

gazdasági ügyintéző

Orosz Olivér  

oktatástechnikus

Pamuk Dávid  

gazdasági csoportvezető

Vasné Benkő Ágnes

benko.agnes

iskolatitkár