Szegedi SzC Vedres István Technikum --- Elérhetőségek: 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6. --- OM: 203052 --- Tel.: (62)547-160 --- E-mail: epki@vedres.sulinet.hu

Dolgozóink

Név Munkakör, osztályfőnökség, tanított tárgyak (nappali tagozat) e-mail cím  
Almádi Róbert óraadó tanár; építészeti tantárgyak almadi.robert    @vedresiskola.hu
Almási Attila tanár; 10.ÉM osztályfőnöke angol nyelv almasi.attila    @vedresiskola.hu
Asztalos lászló tanár; rendszergazda, informatika asztalos.laszlo    @vedresiskola.hu
Balogh Béla tanár; építészeti tantárgyak balogh.bela    @vedresiskola.hu
Bánvölgyi Tamás óraadó tanár; színészmesterség banvolgyi.tamas    @vedresiskola.hu
Birinyi-Horváth Edit tanár; matematika, informatika birinyi-horvath.edit    @vedresiskola.hu
Boróczy Kornél tanár; 9.NY osztályfőnöke, idegennyelvi munkaközösség vezetője, angol nyelv, történelem boroczy.kornel    @vedresiskola.hu
Brlás Pál tanár; építészeti tantárgyak brlas.pal    @vedresiskola.hu
Deák Attila Ottó címzetes igazgató; ábrázoló geometria deak.attila    @vedresiskola.hu
Egervölgyi Lilla tanár; a művészeti munkaközösség vezetője; a 10. G osztályfőnöke; grafika, rajz,  egervolgyi.lilla    @vedresiskola.hu
Fekete Renáta Eszter óraadó tanár; művészettörténet fekete.eszter    @vedresiskola.hu
Frank Rózsa Ágnes tanár; építészeti tantárgyak frank.rozsa    @vedresiskola.hu
Gera István tanár; építészeti tantárgyak, szakmai gyakorlat gera.istvan    @vedresiskola.hu
Göblyös Róbert  óraadó tanár; grafika goblyos.robert    @vedresiskola.hu
Héjja János tanár; grafika hejja.jamos    @vedresiskola.hu
Hodács Andrea tanár; szabadidő-szervező, pályaválasztás hodacs.andrea    @vedresiskola.hu
Kalmár Dorottya tanár; 9.ÉG osztályfőnöke, rajz és vizuális kultúra, szabadkézi rajz, ábrázoló geometria kalmar.dorottya    @vedresiskola.hu
Kardos Imre Zsolt tanár; építészeti tantárgyak kardos.imre    @vedresiskola.hu
Dr. Karsainé Kovács Veronika tanár; földrajz, etika karsaine-kovacs.veronika    @vedresiskola.hu
Kaszab Zsuzsa tanár; 10.A osztályfőnöke, testnevelés kaszab.zsuzsa    @vedresiskola.hu
Kiss Róbert óraadó tanár; tánc kiss.robert    @vedresiskola.hu
Dr. Kocsisné Kálló Veronika óraadó tanár; színészmesterség kallo.veronika    @vedresiskola.hu
Koczor Réka Mária tanár; a természettudományi munkaközösség vezetője; 10.B osztályfőnöke, matematika koczor.reka    @vedresiskola.hu
Lajkó Ferenc szakoktató; szakmai gyakorlat lajko.ferenc    @vedresiskola.hu
Matos Mária Éva tanár;  német nyelv, magyar nyelv, szakmai idegen nyelv matos.maria    @vedresiskola.hu
Mazán Katalin tanár; 9.B osztályfőnöke angol mazan.katalin    @vedresiskola.hu
Medgyesi László tanár; a 5/13. osztályfőnöke; építészeti tárgyak medgyesi.laszlo    @vedresiskola.hu
Molnár Bálint tanár; angol, történelem molnar.balint    @vedresiskola.hu
Nacsáné Engi Zsófia tanár; testnevelés engi.zsofia    @vedresiskola.hu
Nagy János Miklós igazgató, tanár; testnevelés igazgato    @vedresiskola.hu
Nagy Tamás tanár; fizika nagy.tamas    @vedresiskola.hu
Peták Mária tanár; ábrázoló geometria, grafika petak.maria    @vedresiskola.hu
Petri Gergő tanár; a műszaki munkaközösség vezetője; a 5/13. osztályfőnöke; építészeti tárgyak petri.gergo    @vedresiskola.hu
Polgárné Asztalos Judit igazgatóhelyettes; tanár, építészeti tantárgyak polgarne-asztalos.judit    @vedresiskola.hu
Recktenwald Edit Dóra tanár; a 12.A osztályfőnöke; német nyelv, irodalom, magyar nyelv, kommunikáció recktenwald.edit    @vedresiskola.hu
Rideg László Attila tanár; a humán munkaközösség vezetője;, a 9.A osztályfőnöke; irodalom, magyar nyelv, történelem rideg.laszlo    @vedresiskola.hu
Schmidt Zsuzsanna könyvtáros tanár; a 11.M osztályfőnöke; irodalom, magyar nyelv schmidt.zsuzsanna    @vedresiskola.hu
Schunckné Jánó Judit tanár; irodalom, magyar nyelv, angol nyelv schunckne-jano.judit    @vedresiskola.hu
Stadler Tamás tanár; 11.B osztályfőnöke, informatika stadler.tamas    @vedresiskola.hu
Szabó Kinga óraadó tanár;tánc szabo.kinga    @vedresiskola.hu
Szabó Péter György tanár; a 11.A osztályfőnöke; testnevelés szabo.peter    @vedresiskola.hu
Szabóné Tolnai Zsuzsanna tanár; építészeti tantárgyak szabone-tolnai.zsuzsanna    @vedresiskola.hu
Szigyártó Szandra óraadó tanár; tánc szigyarto.szandra    @vedresiskola.hu
Szikszai Zsuzsanna óraadó tanár; bevezetés a tánctörténetbe szikszai.zsuzsanna    @vedresiskola.hu
Tamás Attila tanár; építészeti tantárgyak tamas.attila    @vedresiskola.hu
Tornyainé Gerhát Ágnes tanár; német nyelv, irodalom, magyar nyelv tornyaine-gerhat.agnes    @vedresiskola.hu
Toronykői-Horák Renáta óraadó tanár; ének toronykoy-horak.renata    @vedresiskola.hu
Tóth Gábor Gergely óraadó tanár; tánc toth.gabor    @vedresiskola.hu
Tóth Szabolcs tanár; informatika toth.szabolcs    @vedresiskola.hu
Tóth Zoltán igazgatóhelyettes; irodalom, magyar nyelv, német nyelv toth.zoltan    @vedresiskola.hu
Vitéz Katalin iskolapszichológus, a a diákönkormányzat vezetője  vitez.katalin    @vedresiskola.hu
Zsiros Zsuzsanna Erzsébet tanár; angol nyelv zsiros.zsuzsanna    @vedresiskola.hu
Dr. Zsoldos Ferenc tanár; történelem zsoldos.ferenc    @vedresiskola.hu
Vasné Benkő Ágnes iskolatitkár titkarsag    @vedresiskola.hu
Vendloczky Anna mentálhigiénés egészségfejlesztő vendloczky.anna    @vedresiskola.hu
Wéninger Dalma óraadó tanár; tánc weninger.dalma    @vedresiskola.hu