Elérhetőségek: 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6. OM: 203052 Tel.: 62/547-160 E-mail: epki@vedres.sulinet.hu

Dolgozóink

Tantestület

Név

Mail cím:

@vedres.sulinet.hu

Munkakör, osztályfőnökség, tanított tárgyak

Almási Attila

almasi.attila

tanár; angol nyelv

Asztalos László

rendszergazda

rendszergazda, informatika

Bálint Gáborné

balint.gaborne

tanár; a 11.B osztályfőnöke; rajz és vizuális kultúra, szabadkézi rajz, ábrázoló geometria

Bende László

bende.laszlo

tanár; kitűzés

Boróczy Kornél

boroczy.kornel

tanár; angol nyelv, történelem

Brlás Pál

brlas.pal

tanár; szakmai gyakorlat

Deák Attila

deak.attila

címzetes igazgató; ábrázoló geometria

Frank Rózsa

frank.rozsa

tanár; építészettörténet, magasépítéstan, műszaki ábrázolás, építési ismeretek, építészeti rajz

Gera István

gera.istvan

szakoktató; szakmai gyakorlat

Gottl Elza

gottl.elza

tanár; biológia

Héjja János

hejja.janos

tanár; grafika

Hodács Andrea

hodacs.andrea

szabadidő-szervező, tanár

Kakuk Anikó

kakuk.aniko

ügyviteli ügyintéző, tanár

Kalmár Dorottya

kalmar.dorka

tanár; rajz és vizuális kultúra, szabadkézi rajz, ábrázoló geometria

Dr. Karsainé Kovács Veronika

kovacs.veronika

tanár; földrajz, etika

Kaszab Zsuzsa

kaszab.zsuzsa

tanár; testnevelés

Koczor Réka

koczor.reka

tanár; 9.NY osztályfőnöke, matematika

Kovács Rebeka

kovacs.rebeka

tanár; tánc

Kutas Beáta

kutas.beata

tanár; a 12.A osztályfőnöke; informatika, matematika

Lajkó Ferenc

lajko.ferenc

szakoktató; szakmai gyakorlat

Matos Mária

matos.maria

tanár; az osztályfőnöki munkaközösség vezetője; német nyelv, magyar nyelv, 2/14F osztályfőnöke

Mazán Katalin

mazan.katalin

tanár, angol

Medgyesi László

medgyesi.laszlo

tanár; statika

Nagy János Miklós

igazgato

tagintézményvezető; testnevelés

Pető Tibor

peto.tibor

tanár; 9.BNY osztályfőnöke, matematika, fizika

Petri Gergő

petri.gergo

tanár; a műszaki munkaközösség vezetője; műszaki rajz, CAD, műszaki ábrázolás, ábrázoló geometria, szakmai informatika

Polgárné Asztalos Judit

gyakoktvez

tanár; gyakorlatioktatás-vezető

Recktenwald Edit

recktenwald.edit

tanár; a 10.A osztályfőnöke; német nyelv, irodalom, magyar nyelv, kommunikáció

Rideg László

rideg.laszlo

tanár; a 11.A osztályfőnöke; irodalom, magyar nyelv, történelem ; a diákönkormányzat vezetője

Schmidt Zsuzsanna

schmidt.zsuzsanna

könyvtáros tanár; a 9.M osztályfőnöke; irodalom, magyar nyelv

Schunckné Jánó Judit

jano.judit

tanár; a 12.B osztályfőnöke; irodalom, magyar nyelv, angol nyelv

Szabóné Tolnai Zsuzsanna

tolnai.zsuzsa

tanár; a 14. A osztályfőnöke; magasépítéstan, építészeti rajz, építésszervezés, építési alapismeretek

Szabó Péter

szabo.peter

tanár; a 9.A osztályfőnöke; testnevelés

Tamás Attila

tamas.attila

tanár; statika, szilárdságtan, vasbeton-szerkezetek

Tornyainé Gerhát Ágnes

gerhat.agnes

tanár; német nyelv, irodalom, magyar nyelv

Tóth Zoltán

toth.zoltan

tagintézményvezető-helyettes; irodalom, magyar nyelv, német nyelv

Vendloczky Anna

vendloczky.anna

egészségfejlesztő-rekreáció szervező

Zsiros Zsuzsanna

zsiros.zsuzsanna

tanár; angol nyelv,

 

Technikai dolgozók

Név

 Mailcím:

@vedres.sulinet.hu

Munkakör

Dr. Czenéné Balázs Márta  

munkaügyi előadó

Fodor Éva  

portás

Frányó István

gondnok

gondnok

Kruzslicz Zoltán  

udvaros

Laskai Erika  

gazdasági ügyintéző

Orosz Olivér  

oktatástechnikus

Muhelné Hévizi Erika  

gazdasági csoportvezető

Vasné Benkő Ágnes

benko

iskolatitkár