Elérhetőségek: 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6. OM: 203052 Tel.: 62/547-160 E-mail: epki@vedres.sulinet.hu

Felnőttképzések (esti tagozat)

A Szegedi SzC Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma által meghirdetett iskolarendszerű felnőttképzések (esti tagozat)

2018/19-as tanév

 

OKJ-szám
Képzés megnevezése
Bementi követelmény
Képzési idő
54 582 03 Magasépítő technikus érettségi 2 év
54 582 04 Mélyépítő technikus érettségi 2 év
55 582 02 Műemlékfenntartó technikus magasépítő technikus (ráépülés) 1 év
54 211 10 Művészeti és médiafotográfus érettségi 2 év
54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő érettségi 2 év

Bővebben az egyes képzésekről:

54 582 03 Magasépítő technikus
Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

54 582 04 Mélyépítő technikus
Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

55 582 02 Műemlékfenntartó technikus
Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Önállóan vagy mérnöki irányítás mellett műemlékkutatási, műemlék-helyreállítási és műemlék-konzerválási feladatokat végez.

54 211 10 Művészeti és médiafotográfus
Olyan kreatív gondolkodású fotográfus, designer, aki magas gondolati és esztétikai színvonalon végez a kortárs trendeknek és piaci elvárásoknak megfelelő alkalmazott és autonóm fotográfiai, mozgóképi, valamint multimediális munkát. Fotografál, mozgóképet készít, képfeldolgozást, nyomdai előkészítést végez, webes felhasználásra tervez. Folyamatosan keresi a szakma technikai változásaiban rejlő új megoldásokat. Érzékenyen reagál a kor kihívásaira, tervezői gondolkodásmóddal alkot, képi üzeneteket fogalmaz meg. Figyelembe veszi a fotóhoz, és más vizuális médiumokhoz kapcsolódó különböző értelmezések filozófiai, szociológiai, művészeti aspektusait. Összehangolja a technológia hagyományában és újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseivel. A művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.

54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
A fotográfus és fotótermék-kereskedő olyan, fejlett vizuális kommunikációs kultúrával, valamint fotótechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg a fényképezés különböző területein adódó szakmai és kereskedői feladatokat. Használja a kor követelményeinek megfelelő technológiákat. Az alkalmazott és autonóm fotográfia területén dolgozik.

 

További információk a képzésekről a szakkepesites.hu honlapon találhatók. A képzések heti 17,5 órában folynak, munkanapokon 17-20 óra között, esetenként szombaton 8- 14 óra közötti időpontokban. 80 órás összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni az első évfolyamot követően. A képzések szakmai vizsgával zárulnak.

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése

AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK SZAKKÉPESÍTÉS INGYENES!
DIÁKIGAZOLVÁNYT BIZTOSÍTUNK.

Felnőttoktatás – jelentkezési lap 2018-19