Elérhetőségek: 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6. OM: 203052 Tel.: 62/547-160 E-mail: epki@vedres.sulinet.hu

Közzétételi lista

A 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§-ban előírt követelményeknek megfelelő közzétételi lista

 

1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató – megtalálható itt. (Megtekintés)

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma (Megtekintés)

3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek. (Megtekintés)

4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje (Megtekintés)

5. Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai (Megtekintés)

6. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.(Megtekintés)

7. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége. (Megtekintés)

8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei. (2010/év2010/össz2011/év2011/össz2012/év2012/össz2013/év2013/össz)(Megtekintés 2014)(Megtekintés 2015) (2016/év)(2017/év)

9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok. (Megtekintés)

10. Az érettségi vizsgák átlageredményei. (20122013)(2014-2016)(2017-2018)

11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei. (Megtekintés)

12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. (Megtekintés)

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje (Megtekintés)

14. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma. (Megtekintés)