Elérhetőségek: 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6. OM: 203052 Tel.: 62/547-160 E-mail: epki@vedres.sulinet.hu

A “SZEGEDI VEDRES ISKOLA JÖVŐJÉÉRT” alapítvány

Oktatást és Intézményt Támogató Alapítványról Címe: Szeged, 6720, Horváth Mihály utca 2.

Számlaszáma: 11100403-18465576-10000001

Adószáma: 18465576-1-06

Volt tanítványaink és építőiparhoz kapcsolódó szakemberek hozták létre 1999 őszén. A kuratórium elnöke Szögi László. Az alapítvány bevétele elsősorban a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából és önkéntes befizetésekből származik. (Az alapítvány közhasznú, a támogatási összeg az adóalapból levonható.) Az alapítvány elmúlt 18 év alatt számos alkalommal segítette az iskola munkáját, elsősorban a diákság rendezvényeinek lebonyolításában és a legsikeresebbek megjutalmazásában vett részt. Az elkövetkezőkben még nagyobb mértékben támaszkodnánk rá, különösen az iskola belföldi és nemzetközi kapcsolatainak ápolásában szánunk neki egyre nagyobb szerepet.

Az alapítvány általános céljai:

  • a szegedi Vedres István Építőipari Szakgimnázium támogatása;
  • hozzájárulni az iskola oktató-nevelő tevékenysége feltételeinek javításához;
  • lehetőséget teremteni a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazására;
  • részben vagy egészben átvállalni a tanulmányi versenyekkel kapcsolatos költségeket;
  • az intézmény felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez anyagi támogatást nyújtani;
  • az iskola szellemiségét, hírnevét gazdagítók, öregbítők megbecsülése;
  • az iskola külső kapcsolatainak elősegítése;